Våra pass

ZUMBA FITNESS®
MÅNDAGAR KL 19:00-20:00

Högskolan (Neptunigatan 6), Mariehamn.

Drop in och 10 ggr kort.
Din plats bör bokas på förhand!

Instruktör: Natalie

Detta pass har uppehåll.

CALISTHENICS CLASSIC
TISDAGAR KL 20:30-22:00

Mariehamns gymnastikförenings lokal, Bollhalla (Mariehamn).

Drop in* och terminskort.

Instruktör: Petar

Detta pass har uppehåll men startar upp
inom kort!

*Om platser finns tillgängliga!

AQUA ZUMBA®
ONSDAGAR KL. 19:00-19:45

Mariebad, undervisningsbassängen, Mariehamn.

Drop in och 10 ggr kort.

Bokning krävs inför varje pass!

Instruktör: Natalie

Detta pass har uppehåll.

Idrottsgården, gymmet, Mariehamn.

Drop in och hel termin.

Instruktör: Petar

Startar 2.4.2022-21.5.2022

STRONGMAN & STRONGWOMAN
LÖRDAGAR KL. 11:00-12:00

Idrottsgården, gymmet, Mariehamn.

Drop in och hel termin.

Instruktör: Petar

Startar 2.4.2022-21.5.2022

BODYBUILDING
LÖRDAGAR KL. 12:00-13:00