top of page

Våra pass

ZUMBA FITNESS®
MÅNDAGAR KL 19:00-20:00

Högskolan (Neptunigatan 6), Mariehamn.

Drop in och 10 ggr kort.
Din plats bör bokas på förhand!

Instruktör: Natalie

Detta pass har uppehåll.

CALISTHENICS CLASSIC
TISDAGAR KL 20:30-22:00

Mariehamns gymnastikförenings lokal, Bollhalla (Mariehamn).

Drop in* och terminskort.

Instruktör: Petar

Detta pass har uppehåll men startar upp
inom kort!

*Om platser finns tillgängliga!

AQUA ZUMBA®
ONSDAGAR KL. 19:00-19:45

Mariebad, undervisningsbassängen, Mariehamn.

Drop in och 10 ggr kort.

Bokning krävs inför varje pass!

Instruktör: Natalie

Detta pass har uppehåll.

AQUA ZUMBA®
ONSDAGAR KL. 17:15-18:00

Mariebad, undervisningsbassängen, Mariehamn.

Drop in (bokas före), 10 ggr kort & terminskort.

Instruktör: Natalie

Startar under 2023 om möjligt

bottom of page