top of page
woman-doing-push-ups-2780762.jpg

100 % utan redskap   Sets  Reps 
 
Träning 

 • Push ups                            3 x Failure 

 • Hollowbody hold              3 x 30 sek 

 • Dips                                    3 x 6
  (Om dips är svår gör negativa med en fot som stöd i marken) 

 • Squats / jumping squats   3 x AMAP 30 sek 


Väldigt lite redskap   Sets  Reps 
 
Träning 

 • Pull ups / Australian pull ups    3 x Failure 

 • Push ups                                     3 x Failure 

 • Squats / jumping squats           3 x AMAP 30 sek  

 • Hollowbody hold                       3 x 30 sek 
  Honorable mention LEG RAISE 

No banana.png

Handstand passet   Sets  Reps 
 
Träning 

 • Pike push ups                                3 x 6 

 • Hollowbody hold                          3 x 30 sek  

 • Push up                                          3 x 8 

 • Planka                                             3 x Failure

girl-standing-on-grass-field-facing-tree
mu.png

Can´t walk aka ben-passet  Sets  Reps 
 
Träning 

 • Squats                                            x 30 sek 

 • Launges                                         x 30 sek 

 • Jumping squats                            x 30 sek  

 • Bulgarian split squat                    x 30 sek 

 • Calf raise                                       x 30 sek 
  Ingen vila mellan övningarna – 2 minuter 30 sekunder vila mellan sets – 3 rundor totalt (15min) 

Muscle up passet   Sets  Reps 
 
Träning 

 • Pull ups / explosiva pull ups   3 x Failure 

 • Leg raise                                   3 x Failure 

 • Dips / Russian dips                  3 x 6  
  (Om dips är svår gör negativa med en fot som stöd i marken) 

 • Hollowbody hold                     3 x 30 sek 
   

bottom of page