grupp.jpg

PAR- OCH GRUPPTRÄNING 

Det är alltid rolig att träna med någon man trivs med, gör detta då med våra par och grupp paket!
Ett förmånligt men i många fall också roligare personlig träning, (i bästa fall betalar du 26 euro per timme för personlig träning!) 
OBS detta är personlig träning men för flera personer och skall inte blandas med cirkel träning! 
Grupp- och par paketens tid/träff kommer uppskattningsvis variera mellan 1–3 timmar beroende på egen önskan och gruppens storlek.

Två personers
personlig träning

En träff i par

42,50 €/ person 85 € totalt

Tre träffar i par

120 €/person 240 € totalt

Fem träffar i par

190 €/ person 380 € totalt

Tre personers
personlig träning

En träff i grupp (3 personer)

40 €/ person 120 € totalt

Tre träffar i grupp (3 personer)

114 €/person, 342 € totalt

Fem träffar i grupp (3 personer)

175 €/ person 525 € totalt

Fyra personers
personlig träning

En träning i grupp (4 personer)

37,50 €/ person, 150 € totalt

Tre träffar i grupp (4 personer)

87,50 €/ person, 350 € totalt

Fem träffar i grupp (4 personer)

162,50 €/ person, 650 € totalt