månadsträning.jpg

MÅNADSTRÄNING

Månadsträning är för dig som vill ha en ordentlig struktur till din träning eller önskar en mera lönsam långvarig personlig träning.Vid köp av månadsträning kollar vi veckorna när vi skall träna och vilka dagar i veckan som vi bokar. Vi har full förståelse för resor, sjukdomar och andra livshändelser så det finns inga problem att ändra dagar under tiden som månadsträningen är i gång men detta måste meddelas dagen innan!

En träff i veckan
(totalt fyra gånger)

199 €

Vad kan du förvänta dig?

Kvalité personlig träning

Dokumentation av passen

Två träffar i veckan
(totalt åtta gånger)

389 €

Vad kan du förvänta dig?

Kvalité personlig träning

Dokumentation av passen

Träningsupplägg

Tre träffar i veckan (Totalt 12 gånger)

539 €

Vad kan du förvänta dig?

Kvalité personlig träning

Dokumentation av passen

Träningsupplägg

Flera?

Vill du ha flera än
tre träffar i veckan?
Vänligen kontakta
info@mifitnss.net